Monday, 5 February 2018

I am at the emergency room Hwriting poetry (sensitive readers, beware)

 This cat model arrangement was probably the best of all the magazines the hospital could offer. Fun coincidence: I watched some Grey's anatomy and then had to go to its real counterpart and realised that the sounds are missing. In a waiting room like this, you hear beeps go off all the time: the emergency cases get more emergency status. And then there are the sounds that people make when they don't feel well, if, that is, they can make sounds.
I also found this nice article - I shot something similar with Louise (I will link later, about four hours later I am still here at the hospital). Meanwhile, poetry! In Swedish.

Hospital blues
En liten tid vi stanna här 
För att få svar på om besvär 
Vi har är farligt eller ej. 
Hallå? Hur mår du? Hör du mig? 

Jag hör dig, men kan inte svara 
min strupe raspar på insidan lite bara
Och så susar det på höger öra
Vad tycker du att jag ska göra? 

Nu vaknar damen på britsen bredvid 
Hjälp har hon viskat en rätt lång tid 
min blick vandrar längs rynkornas vrår 
Någon gjuter en hjälplös tår
Och här hjälper inte mitt 
civilkurage, personalen måste göra sitt 
Jag kan bara ligga ner och 
hoppas, på gudarna och byråkratin 
Och ser i min fantasi en bulletin:
Alla blev friska! Allt blev bra. 


No comments:

Post a Comment