Wednesday, 29 February 2012

Ljuset i slutet på utbildningen

Uppmuntrande budskap hos studievägledaren (som också sysslar mycket med PR, visste ni det?).

Tuesday, 28 February 2012

Ser du stjärnan i det blå...

...allt du önskar, KAN du få... För det finns företag som säljer stjärnor. Det här är bäst: